Drept civil

Drept civil

În domeniul dreptului civil, cabinetul nostru, cu o experiență de peste 12 ani în domeniu, reprezintă interesele clienților în fața instituțiilor publice ale statului și în fața instanțelor de judecată în toate etapele procesuale.

În fiecare zi ne pregătim intens, ne informăm în permenență și ne punem la curent cu toate modificările legislative survenite în domeniu.

Cel mai important aspect al muncii noastre este să asigurăm clienților noștri servicii de calitate și să legăm relații de lungă durată, astfel vă punem la dispoziție următoarele servicii ce constau în:

Asistență, consultanță și reprezentare juridică în următoarele domenii:

 • în litigiile civile având ca obiect acţiuni în constatare, acţiuni în revendicare, acţiuni posesorii, succesiuni şi partaje, ieşiri din indiviziune, executări silite și contestaţii la executare;
 • în redactarea contractelor civile și actelor adiționale la contracte civile (contracte de vânzare-cumpărare, contracte de locațiune etc.);
 • negocierea clauzelor contractuale, pentru reducerea gradului de expunere la risc;
 • asistență în cadrul procedurii de continuare a activității societății cu moștenitorii legali ai asociatului defunct;
 • elaborarea de acte de tranzacție în materie de obligații;
 • asistență juridică și reprezentare în acțiuni civile privind executarea silită a obligațiilor;
 • efectuăm demersuri în vederea recuperării creanţelor civile prin redactarea somaţiilor de plată şi notificărilor către debitori.

Ce situații acoperim:

 • acte de stare civilă
 • cadastru și carte funciară
 • contestații la executare
 • contracte civile (încheiere si executare contracte, reziliere, nulitate)
 • drepturile omului – C.E.D.O
 • executare silită
 • închirieri imobile
 • ipotecă
 • ordonanță de plată
 • plângeri contravenționale (amenzi rutiere, ANPC)
 • recuperare creanțe
 • revendicare
 • servitute
 • somație de plată
 • uzucapiune
 • vânzare – cumpărare de imobile