Politica de confidențialitate

1. Preambul

Protejarea datelor dumneavoastră personale este importantă pentru noi. Prin urmare, vă invităm să citiți cu atenție politica de confidențialitate și să ne contactați pentru orice lămuriri suplimentare. Întotdeauna vom prelucra datele personale cu respectarea legislației în vigoare, incluzând, dar fără a se limita la Regulamentul (UE) 2016/679 (Regulamentul General privind Protecția Datelor).

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această politică de confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificari, vom afișa pe site-ul nostru versiunea modificată a politicii de confidențialitate, motiv pentru care va rugăm să verificați periodic conținutul acestei politici de confidențialitate.

2. Cine suntem?

SILITRA C. BOGDAN-CRISTI-CABINET DE AVOCAT

Adresa: Galați, Str. Domnească, nr.1, Bl. P11, Ap. 1B

E-mail: secretariat@bogdansilitra.ro

Telefon: +40770709526 ; +40722175875

În acord cu legislația în vigoare suntem operator de date cu caracter personal și prelucrăm datele dumneavoastra personale în conformitate cu prezenta politica de confidențialitate.

Pentru a ne contacta în legatură cu orice problemă legată de datele dumneavoastră cu caracter personal prelucrate de către noi, vă rugăm să ne contactați la secretariat@bogdansilitra.ro.

3. Ce informații colectăm?

În funcție de calitatea dumneavoastră, colectăm următoarele categorii de date:

Daca sunteti vizitator, colectăm în scop de statistică prin intermediul serviciilor de tipul Google Analytics datele tehnice generate în mod automat în momentul vizitării site-ului (cum ar fi adresa IP, sistemul de operare, browser-ul, geolocația etc.).

Dacă ne trimiteți solicitări prin formularele de contact, colectăm toate datele pe care le completați în interiorul formularului.

4. Cum colectăm datele tale personale?

Datele sunt obținute astfel:

(i) din interacțiunea directă (completarea formularelor);

(ii) prin utilizarea cookie-urilor;

5. În ce scop și în ce temei prelucrăm datele?

Datele utilizatorilor, care, de altfel, în marea majoritate a cazurilor nu pot conduce ele însele la identificarea vizitatorului, sunt prelucrate în temeiul interesului nostru legitim în următoarele scopuri:

(i)    în scop de statistică, pentru ca noi să cunoaștem numărul de utilizatori, paginile vizitate și timpul petrecut pe acestea, rata de „bounce” a vizitatorilor, etc.

(ii)   pentru apărarea intereselor noastre legitime în scopul protejării site-ului nostru și a utilizatorilor față de atacuri cibernetice, în scopul prevenirii și detectării tentativelor de fraudare și pentru gestionarea diverselor altor riscuri.


Datele personale completate în formulare
sunt prelucrate în scopul executării unui contract și/sau îndeplinirea unei obligații legale (în cazul prelucrării datelor de facturare), în scopul comunicărilor, în temeiul consimțământului dumneavoastră.

Nu va folosim datele pentru a va transmite comunicări de marketing.

6. Cine are acces la date?

Datele cu caracter personal completate în formulare pot fi transmise următoarelor categorii de destinatari:

 • colaboratori care oferă servicii conexe sau adiționale serviciilor și produselor noastre, aceștia fiind obligați printr-o lege sau prin contractul încheiat cu noi să păstreze confidențialitatea datelor dumneavoastră);
 • furnizori de servicii IT care asigură mentenanța și dezvoltarea site-ului;
 • furnizori de servicii de tip analytics (e.g. Google Analytics);
 • furnizori de servicii de marketing pe seama noastră;
 • unui terț cand este prevăzut sau este autorizat prin norme legale sau prin hotărâre judecătorească sau dacă o asemenea divulgare este necesară în cadrul unei investigații sau proceduri pe teritoriul național sau în altă țară;
 • unor autorități publice în cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal ;
 • de asemenea, conform prevederilor legale (în special Art. 6 paragraful (1) si pct. 48 din expunerea de motive a Regulamentului General privind Protecția Datelor), putem împărtă și datele dumneavoastră personale cu societățile noastre afiliate pentru scopuri administrative interne.

Ne asigurăm că accesul la datele dvs. de către terții persoane juridice de drept privat se realizează în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor și confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

7. În ce țări transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

La acest moment, nu transferăm și nu intenționăm să transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau o parte dintre aceastea către alte companii, organizații sau persoane din state terțe sau către organizații internaționale.

În cazul în care va fi necesar să transferăm datele dumneavoastră către vreuna dintre destinațiile de mai sus, vă vom informa, în prealabil, cu privire la aceasta.

De asemenea, în cazul în care un transfer conform celui descris mai sus are loc către o țara din afara Uniunii Europene, vom lua măsurile necesare pentru protejarea datelor dumneavoastră personale, conform legislației în vigoare. În mod similar, dacă sunteți localizat în afara Uniunii Europene, datele dumneavoastră personale vor fi transferate în Uniunea Europeană, unde vor fi prelucrate în conformitate cu Regulamentului General privind Protecția Datelor.

8. Pentru cât timp păstram datele dumneavoastră cu caracter personal?

Păstram datele dumneavoastră personale pe durata relației noastre și pentru cât timp este necesar pentru îndeplinirea scopurilor prevăzute în aceasta politică de confidențaliate. Mai departe de aceasta perioadă, vom pastra datele dumneavoastră personale doar pentru a respecta obligatiile legale sau pentru a face dovada existentei unui drept sau a unui contract.

9. Care sunt drepturile dumneavoastra asupra datelor dumneavoastra cu caracter personal?

In conformitate cu prevederile legale aplicabile, aveti urmatoarele drepturi:

Dreptul de acces: Puteti cere accesul la toate sau la parti din datele dumneavoastra personale.

Dreptul la rectificare: Ne puteti solicita sa corectam datele dumneavoastra personale care sunt inexacte sau care nu sunt actualizate.

Dreptul la stergere: Ne puteti solicita stergerea in parte sau in intregime a datelor dumneavoastra personale, in mod special in cazul in care datele personale nu mai sunt necesare scopului pentru care au fost colectate sau daca va retrageti consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor personale, atunci cand temeiul legal al prelucrarii este consimtamantul.

Dreptul de opozitie: Va puteti opune in orice moment la prelucrarea datelor dumneavoastra personale pentru scopul intereselor legitime pe care le urmarim. Cu toate acestea, va atragem atentia ca, indiferent de solicitarea dumneavoastra, putem sa continuam prelucrarea datelor dumneavoastra personale in cazul in care exista motive legitime sau convingatoare de justificare a continuarii prelucrarii sau pentru a exercita sau pentru a apara drepturi legale.

Dreptul la restrictionare: Puteti solicita ca datele dumneavoastra personale sa fie prelucrate intr-un mod limitat (fara prelucrare, doar stocare) in urmatoarele cazuri: i) pentru perioada necesara verificarii exactitatii datelor dumneavoastra personale in urma contestarii de catre dumneavoastra a exactitatii acestora; ii) in cazul in care considerati ca prelucrarea este ilegala si va opuneti stergerii datelor dumneavoastra personale; iii) in cazul in care nu mai avem nevoie de datele personale, dar aveti in continuare nevoie de aceste date personale pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; iv) in cazul in care va opuneti prelucrarii datelor dumneavoastra personale, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile noastre legitime prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate.

Dreptul la portabilitate: Puteti solicita ca datele dumneavoastra personale sa fie exportate unui tert, acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic, atunci cand prelucrarea se bazeaza pe consimtamant sau cand prelucrarea se bazeaza pe un contract, iar prelucrarea este efectuata prin mijloace automate.

Dreptul la retragerea consimtamantului: Atunci cand prelucrarea se bazeaza pe consimtamant, va puteti retrage consimtamantul la orice moment.

Dreptul de a nu face obiectul unui proces decizional individual automatizat: Aveti dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa, cu respectarea anumitor conditii.

Dreptul de a fi informat cu privire la incalcarea securitatii: In cazul in care incalcarea securitatii datelor cu caracter personal este susceptibila sa genereze un risc ridicat pentru drepturile si libertatile persoanelor fizice, operatorul informeaza persoana vizata fara intarzieri nejustificate cu privire la aceasta incalcare, in anumite conditii.

10. Securitatea datelor

Punem accentul pe securitatea si confidentialitatea datelor personale pe care le colectam si le avem despre dumneavoastra. Luam toti pasii necesari pentru protejarea tuturor informatiilor pe care le avem despre dumneavoastra impotriva distrugerii, pierderii, modificarii, divulgarii neautorizate sau accesarii neautorizate a datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate intr-un alt mod.

Pentru protejarea persoanelor ale caror date le prelucram de accesul neautorizat si de modificarea, divulgarea sau distrugerea neautorizata a datelor pe care le prelucram, am implementat urmatoarele masuri tehnice si organizatorice de asigurare a securitatii datelor cu caracter personal:

 • Adoptarea si revizuirea de politici si practici dedicate in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate;
 • Utilizarea de clauze contractuale specifice cu colaboratorii si partenerii nostri, astfel incat sa asiguram un grad optim de confidentialitate si conformitate cu legea in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • Limitarea datelor, in sensul minimizarii si prelucrarii datelor necesare, adecvate si relevante pentru scopurile prelucrarilor;
 • Asigurarea exactitatii datelor dumneavoastra, prin completarea, actualizarea acestora, atunci cand este necesar;
 • Restrangerea accesului la date, in sensul: (i) restrangerii ariei de persoane care au acces la datele dumneavoastra cu caracter personal (cum ar fi angajatii sau colaboratorii nostri) si (ii) includerii de mecanisme contractuale care sa asigure raspunderea acestora in cazul in care nu respecta o serie de obligatii de confidentialitate si de protectie a datelor cu caracter personal;
 • Instruirea constanta a personalului in domeniul prelucrarii datelor cu caracter personal;
 • Implementarea de masuri tehnice specifice, cum ar fi dubla autentificare;
 • Realizarea de back-up-uri periodice, pe care le pastram securizat pentru perioade optime;
 • Implementarea de sisteme de detectare/prevenire atacuri;
 • Anonimizarea/pseudonimizarea datelor, atunci cand acest lucru este posibil si adecvat, nemaipermitandu-se identificarea persoanelor la care acestea se refera.

In situatia putin probabila a unei brese de securitate intampinate in pofida masurilor noastre rezonabile de securitate, vom urma procedurile legale pentru limitarea efectelor si informarea persoanelor vizate si a autoritatii de supraveghere competente, dupa caz.

11. Plangeri

Orice persoana care considera ca drepturile de care beneficiaza in temeiul legislatiei aplicabile au fost incalcate ca urmare a prelucrarii datelor sale cu caracter personal fara a se respecta legislatia aplicabila are posibilitatea transmitetii o notificare catre secretariat@bogdansilitra.ro si vom incerca solutionarea pe cale amiabila a problemei. De asemenea mai aveti : (i) fie dreptul de a depune o plangere la o Autoritatea Nationala de  Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal cu sediul in Bd. G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, Bucuresti, Romania, email anspdcp@dataprotection.ro (ii) fie dreptul de a recurge la instanta de judecata.